Aktuálne časy tréningov:


NÁBOR NOVÝCH ČLENOV UŽ OD 3 ROKOV V KK JUNIOR PREŠOV – SEZÓNA 2019/20 -
OD ZAČIATKU SEPTEMBRA 2019 V CELOM PREŠOVE !!!
(SEKČOV, SÍDLISKO 3, ŠVÁBY, SÍDLISKO 2 !!!)

NÁBOR + B TÍM: 
OD 02.09.2019 ZAČÍNA NÁBOR NOVÝCH ČLENOV V TÝCHTO TELOCVIČNIACH:
ZŠ ŠROBÁROVA (SEKČOV) - NÁBOR + B TÍM
UTOROK O 16.30 - 18.00 HOD.
ŠTVRTOK O 16.30 - 18.00 HOD.

SÚKROMNÁ ZŠ DSA (SÍDL. 3, MUKAČEVSKÁ 1) - NÁBOR + B TÍM - tréningy v telocvični ZŠ MUKAČEVSKÁ, opätovne začínajú od dňa 12.02.2020 !!
STREDA O 16.00 - 17.00 HOD.
PIATOK O 16.30 - 17.30 HOD.

ZŠ VAŽECKÁ (ŠVÁBY) - NÁBOR + B TÍM - začíname až od PONDELKA 09.09.2019 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.00 HOD.
ŠTVRTOK O 18.00 - 19.00 HOD.

ZŠ ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY (SÍDL. 2) - ZAČÍNAME AŽ OD OKTÓBRA 2019 !!!
STREDA O 14:45 - 15:30 HOD. - KRÚŽOK KARATE LEN PRE ŽIAKOV ČSL ARMÁDY, KTORÍ ODOVZDALI NA ŠKOLE VZDELÁVACÍ POUKAZ NA DANÝ KRÚŽOK !!!


ROZPIS TRÉNINGY - A TÍM:
OD 02.09.2019 ZAČÍNAJÚ TRÉNINGY NASLEDOVNE PRE A - TÍM:
ZŠ ŠMERALOVEJ (SÍDL.3)
PONDELOK O 18.00 - 19.30 HOD.
STREDA O 18.00 - 19.30 HOD.

SCVČ ELBA (bývalý bazén pri SOUE - SEKČOV, vstup ako bol bazén)
UTOROK O 18.00 - 19.30 HOD.
ŠTVRTOK O 18.00 - 19.30 HOD.