Vážení priatelia dostáva sa Vám do rúk skúšobný poriadok karate, podľa ktorého budú prebiehať skúšky na jednotlivé stupne technickej vyspelosti a príprava na tieto skúšky. Okrem technickej časti 8.kyu až 1.dan, obsahuje skúšobný poriadok karate aj základné pojmy a názvoslovia, ktoré je nutné ovládať. Minimálne čakacie lehoty pre možnosť účasti na skúškach s udeľovaním stupňov technickej vyspelosti ( STV ) v oddiely karate:

Technické stupne:
8. kyu ... 4 mesiace - biely so žltými koncami  ( 3cm žltý pásik, vzdialený 3cm od okraja )
7. kyu ... 4 mesiace - žltý
6. kyu ... 4 mesiace  - žltý s oranžovými koncami ( 3cm oranžový pásik, vzdialený 3cm od okraja )
5. kyu ... 5 mesiacov – oranžový
4. kyu ... 5 mesiacov – zelený
3. kyu ... 5 mesiacov – modrý
2. kyu ... 6 mesiacov – hnedý
1. kyu ... 8 mesiacov  - hnedý
1. dan ... 1 rok  -  čierny

Charakteristika opaskov - klikni na opasok pre bližšie info...

začiatočník

 

8. kyu

7. kyu
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan