kontakt

adresa kde nás nájdete

Solivarská 28, 08005 Prešov

(telocvičňa súkromného bilingvalného Gymnázia)

resp. ZŠ Šrobárova, ZŠ Šmeralovej

Slovenská republika

TELEFÓN

V prípade ďalších informácií, volajte na dané tel. čísla 0907 450 644, 0911 810 429, 0907 353 212.
 

email

junior@karate-presov.sk

info

DIČ: 2022372235

IČO: 42074355

Banka: ČSOB Slovakia a.s, SLSP a.s.

č. účtu: ČSOB: SK91 7500 0000 0040 2207 0622 - mesačné poplatky atď.

SLSP: SK81 0900 0000 0051 2104 2541 - poplatky na súťaže, dotácie, sponzorské príspevky atď.

korešpondečná aDresa

Jurkovičová 6, 08001 Prešov
Slovenská republika